Delft: Historische Bierstad

Delft: Historische bierstad

Delft kent een zeer rijke biergeschiedenis. Op het Heilige Geestkerkhof is bij opgravingen de oudst bekende brouwerij van Nederland gevonden daterend uit 1210. Deze brouwerij is nagebouwd in het archeologische themapark Archeon. Tussen 1450 en 1650 waren er binnen de Delftse stadmuren tegelijkertijd zo’n 150 à 200 brouwerijen actief. Een industrie waar de economie van de stad op dreef. De grootste bierindustrie in Noord- en Zuid-Holland. In 1554 was de bierproductie ruim 500.000 vaten, wat meer dan 77 miljoen liter bier betekent. Delft exporteerde destijds 80% van haar bier.
(Bronnen: www.oudejan.nl en www.delft-guide.nl)